Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici!

Saopštenje povodom 25. godišnjice genocid

U okviru obeležavanja 25 godišnjice genocida u Srebrenici, Žene u crnom, uz podršku umetničkih kolektiva Škart i Dah teatar iz Beograda, aktivistkinja i aktivista civilnog društva, organizuju sledeće aktivnosti:

  • Mirovna akcija Žena u crnom Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici! - u crnini i ćutanju, 10. jula 2020. godine od 19:30 do 20:30, na Trgu Republike u Beogradu. Ovom prilikom održaćemo scensku akciju “25 godina od genocida u Srebrenici - Pamtimo!”

Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svetskog rata u Evropi. Režim S. Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-finansijske pomoći Vojsci Republike Srpske. Ovom prilikom podsećamo da je:

  • Država Srbija prva i do sada jedina država na svetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde (2007.) proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida;
  • U Srbiji je danas na delu kontinuitet negiranja genocida i na nivou države i društva: sramna i porazna činjenica da ni država ni društvo u Srbiji nisu priznali, niti se distancirali od počinjenog genocida. Štaviše, genocid u Srebrenici postao je nevidljivom, takoreći nepostojećom temom: u skoro svim institucijama ključnu ulogu imaju obožavaoci ratnih zločinaca i negatori genocida, u javnom diskursu vlada veoma slično odsustvo saosećanja sa žrtvama genocida. Na delu nije samo organizovani zaborav već i sve izraženije nepriznavanje krivice, odbijanje i odgovornosti, sve dublje falsifikovanje sudski utvrđenih činjenica;
  • Pred sudovima u Srbiji nije doneta nijedna presuda u kojoj je zločin u Srebrenici kvalifikovan kao genocid. Pred Većem za ratne zločine Specijalnog suda u Beogradu na delu je opstrukcija postupka za zločin u Kravici (gde je 14. jula 1995. ubijeno 1313 civila), čime se vređa dostojanstvo žrtava. Umesto zadovoljavanja pravde za žrtve, na delu je rehabilitacija i glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca.

Žene u crnom i srodne organizacije i dalje će zahtevati:

  • Da se prizna genocid u Srebrenici, prvenstveno kao poštovanje dostojanstva žrtava, a ne samo kao jedan od preduslova na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji;
  • Da se 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici,
  • Da se negiranje genocida kvalifikuje kao krivično delo;
  • Da država Srbija poštuje odluke međunarodnih sudova i sudski utvrđene činjenice,
  • Da predsednik Republike Srbije A. Vučić i svi drugi predstavnici države prestanu sa negiranjem genocida i svih drugih ratnih zločina u BiH i šire;
  • Da se prestane sa veličanjem i rehabilitacijom osuđenih ratnih zločinaca.

11. jul – Solidarnost i odgovornost – odlazak na komemoraciju/dženazu u Potočare/Srebrenica, gde ćemo, zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida, prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava.

Žene u crnom uz podršku Autonomnog ženskog centra, Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Mreže Žene u crnom, Dah teatra, Škarta.

Beograd, 10. jul 2020.


Štampa   El. pošta