Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Solidarnost sa ženama u Poljskoj!

Verujem ti, Ženska solidarnost i Žene u crnom organizuju protest “Solidarnost sa ženama u Poljskoj” ispred ambasade Republike Poljske u Beogradu, 09. novembra 2021. godine u 12h.

Protest organizujemo povodom toga što je jedna žena umrla u Poljskoj, jer su lekari odbili da izvrše abortus.

Kao žene i feministkinje preko iskustva sopstvenih tela znamo da nelegalni abortus znači legalnu smrt žene. Kao žene i feministkinje zahtevamo da imamo pravo da odlučujemo o autonomiji sopstvenih tela. Kao žene i feministkinje i građanke imamo pravo da odlučimo da li ćemo, kada i sa kim imati decu ili ne i da u to pravo ne smeju da se mešeju ni država, ni crkva, ni nacija, ni partija…

Reproduktivna prava, slobode i zdravlje predstavljaju osnovna ljudska prava za žene i Poljska država mora da ih osigura za svoje građanke, a ne da ih krši.

Protestujemo da kažemo:

  • DA slobodi izbora za žene
  • NE nelegalnom abortusu

U Beogradu,
08.11.2021.
Verujem ti
Ženska solidarnost
Žene u crnom

Solidarnost je naša snaga – feminizam je naš izbor!


Štampa   El. pošta