Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Stop ratu u Ukrajini!

Žene u crnom organizuju 16. marta 2022. godine u 13h u Knez Mihailovoj ulici (kod Ruskog cara), protest u crnini i ćutanju “Stop ratu u Ukrajini”.

Okupacione trupe Ruske federacije od 24. februara 2022. godine izvode varvarske napade na Ukrajinu. Invazione trupe, zločinački opsedajući gradove, lišavaju civilno stanovništvo vode, struje, lekova, hrane i uništavaju civilnu infrastrukturu – bolnice, škole, sva mesta života… Usled humanitarne katastrofe, terora i straha preko 2,8 miliona ljudi iz Ukrajine potražilo je spas bekstvom u susedne zemlje. Rat u Ukrajini preti da ugrozi više nego krhki svetski mir, a imperijalni militaristički pohod pod vođstvom V. Putina nosi opasnost od upotrebe nuklearnog oružja.

I ovom prilikom tražimo:

  • Hitan prestanak svih vojnih operacija i povlačenje okupacionih trupa Ruske federacije iz Ukrajine.
  • Efikasne mirovne pregovore i obustavu svih vojnih operacija radi okončanja stradanja civilnog stanovništva, razaranja gradova i uništavanja civilne infrastrukture.
  • Istragu pred Međunarodnim krivičnim sudom i Međunarodnim sudom pravde zbog agresije-zločina protiv mira, zločina ruskih invazionih trupa nad civilima u Ukrajini.
  • Da se država Srbija pridržava zakonske zabranu učešća dobrovoljaca iz Srbije na ratištima u Ukrajini, pogotovo imajući u vidu dosadašnji blagonaklon odnos pravosuđa prema srpskim dobrovoljcima na proruskoj strani.
  • Nastavak sankcija EU protiv Putinovog režima – ruskih oligarha, militarista i svih koji podržavaju invaziju na Ukrajinu.

Izražavamo našu solidarnost i podršku antiratnom pokretu u Rusiji, Belorusiji i napadnutoj Ukrajini. Najdublje poštovanje i solidarnost izražavamo prema hrabrim i odgovornim feminističkim aktivistkinjama širom Ruske federacije koje su ustale protiv rata i Putinove tiranije!

U Beogradu, 15. mart 2022.


Štampa   El. pošta