Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pamtimo zločin u Lovasu

Saopštenje povodom 31. godišnjice zločina (18.10.1991.- 18.10.2022.)

Povodom 31. godišnjice zločina u Lovasu aktivistkinje Žena u crnom iz Beograda prisustvovaće 18.10.2022. godine komemoraciji, zajedno sa meštankama i meštanima Lovasu, u znak saosećanja, odgovornosti i solidarnosti.

Od 10. do 18. oktobra 1991. pripadnici agresorske JNA, uz pomoć pripadnika Teritorijalne odbrane, lokalne civilno-vojne vlasti, paravojnih jedinica „Dušan Silni“ i „Beli orlovi“ vršili su ratne zločine u Lovasu u kojima je ubijeno 70 hrvatskih civila. Suđenje za zločine u Lovasu počelo je 17. aprila 2008. godine. Saslušana su 194 svedoka; u prvostepenoj presudi donetoj 26. juna 2012. godine optuženi su dobili kazne između 20 i 4 godine zatvora.

Apelacioni sud je 9. decembra 2013. godine ukinuo presudu i proces vratio na ponovno suđenje. U ponovljenom postupku, Viši sud u Beogradu doneo je 20. juna 2019. godine, presudu kojom je osmoricu optuženih proglasio krivim za ratni zločin i osudio ih na kazne zatvora u trajanju od četiri do osam godina. Sudski postupak za ratni zločin u Lovasu je trajao 11 godina, što proizvodi ogorčenje, posebno među porodicama žrtava, ali i delu javnosti u Srbiji koje se zalaže za kažnjivost zločina i dostojanstvo žrtava zločina počinjenih u naše ime.
Pravda za žrtve zločina u Lovasu nije zadovoljena budući da sudsko veće nije učinilo ništa da svojim presudama porodicama preživelih i žrtvama vrati njihovo dostojanstvo.

Žene u crnom će nastaviti svoju praksu – posete mestima zločina i na taj način graditi politiku mira, prijateljstva i solidarnosti sa meštanima i meštankama sela Lovas.

Beograd, 17.10.2022.


Štampa   El. pošta