Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Kazniti počinioce napada na Krokodil!

Žene u crnom najoštrije osuđuju seriju napada koja su se desila na udruženje Krokodil – ispisivanje grafita mržnje po zgradi u kojoj se nalazi udruženje Krokodil. 

Praksa potpune nekažnjivosti počinilaca ovih napada govori u prilog tome da oni znaju da su sigurni da u ovoj državi ne postoje institucije koje će ih pozvati na odgovornost. Počinioci znaju da ih oni koji su ih poslati neće goniti. Ali ono što počinioci ne znaju jesu da su oni samo batinaška ruka režima u Srbiji – ona koja se koristi za obračun sa svim drugačije mislećim ljudima (na rodnoj, etničkoj/rasnoj, ideološkoj). 

Ovi akti nasilja se dešavaju u klimi koju proizvodi vladajuća Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem. Oni se dešavaju u atmosferi ratnohučkačke politike u skladu sa kontinuiranom zločinačkom politikom rusofilije i putinofilije i imaju za cilj kako zastrašivanje tako i onemogućavanje rada. Napadi se dešavaju u političkom konktekstu u kome vlasti u Srbiji treba da prihvate sporazum o Kosovu i zbog toga im je potreban žrtveni jarac radi skretanja pažnje.

Prostorije Žene u crnom su i same više puta bile meta napada takozvanih nedržavnih aktera – onih istih koje država sama šalje kako bi uputila jasnu poruku da neće tolerisati one koji se zalažu za vrednosti poštovanja ljudskih prava.

Od nadležnih institucija države Srbije zahtevamo hitno pronalaženje i procesuiranje ovih napadača, kao i čvrste garancije predstavnika gradske vlasti da će stvoriti društvenu klimu u kojoj se ovakvi napadi ubuduće neće dešavati.

Ovom prilikom izražamo svoju solidarnost sa našim saradnicima i političkim istomišljenicima iz udruženja Krokodil.

U Beogradu, 15. mart 2023.


Štampa   El. pošta