Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Stop fundamentalističkoj mržnji prema ženama! Stop napadima na ljudska prava, obrazovni sistem, demokratiju, Ustav!

Saopštenje povodom zahteva Srpske pravoslavne crkve/SPC o ukidanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Najoštrije osuđujemo opasno i antiustavno delovanje SPC-a čija je Informativna služba najavila pre par dana zahtev za ukidanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti (donetim 2021.). Tome je prethodilo sramotno ‘razmatranje’ patrijarha Porfirija o rodno osetljivom jeziku,  opasno crkveno mešanje u obrazovni sistem, napadi na LGBTQ+ osobe itd. Takvi stavovi i zahtevi predstavljaju brutalno kršenje Ustava (2005.) po kojem je je država Srbija svetovna, a crkve i verske zajednice odvojene od države.

Navedeni stavovi i zahtevi nisu nikakav originalan izum SPC-a – to je sastavni deo globalne ofanzive protiv 'rodne ideologije' koju sprovode združeni fundamentalisti – politički pokreti  ultradesničarske orijentacije koji I na globalnom I na lokalnom planu zloupotrebljavaju religiju, naciju, tradiciju i kulturno nasleđe. Fundamentalistički pokreti međusobno su povezani, podržavaju se, stvaraju strateške saveze i koalicije: ma koliko međusobno bili suprotstavljeni, zajedno deluju i hrišćanski, islamski, jevrejski, hinduistički i drugi fundamentalisti u pravcu osujećivanja demokratije, ljudskih prava a posebno ženskih ljudskih prava. Kontinuirani napadi SPC-a na Drugačije u verskom, etničkom, seksualnom, ideološkom pogledu – pokazuju jačanje fundamentalističkih tendencija unutar SPC-a. Zato se pitamo koji su sledeći 'kreativni' predlozi SPC-a na čelu sa patrijarhom Porfirijem:

  • Da li će pokrenuti još žešću kampanju protiv reproduktivnih prava žena, posebno protiv abortusa? Poput fundamentalista iz Katoličke crkve u Poljskoj? Ili Trampovih protestantskih fundamentalista u SAD-u?
  • Da li će zatražiti i obavezno nošenje marama u javnom prostoru, u skladu sa onim što im je u amanet ostavio patrijarh Pavle 'pokrivanje glave je simbol pokornosti žena mužu i crkvi; to je znak vlasti muškaraca nad ženama'. Da li će uvesti moralnu policiju kao u Iranu, gde su žene, zbog odbijanja nošenja hidžaba, izložene teroru, uključujući i smrtnu kaznu?
  • Da li će ponovo pokrenuti kampanje za izbacivanja teorije evolucije iz škola, poput najmračnijih teokratskih režima?
  • Da li će pedofilima i seksualnim predatorima i dalje pružati utočište? Nijedan od sveštenika - počinitelja seksualnih zločina nije kažnjen ni pred državnim a ni pred crkvenim sudom!
  • Da li će ikada odustati od odustati blagosiljanja i dodeljivanja crkvenog ordenja ratnim zločincima – i u ratu i miru?
  • Da li će, kad se toliko razmeću čovekoljubljem, pokazati saosećanje sa ženama žrtvama nasilja i dići glas protiv epidemije porodičnog i seksualnog nasilja u Srbiji? Nažalost, imajući u vidu kontinuitet sramotnog delovanje SPC-a, ne gajimo nadu da će to uskoro desiti...

I na kraju, važne su okolnosti u kojima se odvija pojačana ofanziva SPC-a: jasno je da se radi o združenom dejstvu SPC-a i režima koji mora da 'isporuči dogovoreno' iz plana Evropske unije o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Da li se radi samo o srednjovekovnoj simfoniji crkve i države u 'srpskom svetu' ili o odvraćanju pažnje javnosti od ispunjavanja preuzetih obaveza, permanentnom proizvodnjom neprijatelja i žrtvenih jaraca?

Žene u crnom, kao članice brojnih antifundamentalističkih mreža, a u skladu sa feminističkim internacionalističkim principima, i dalje će se zalagati za sekularni karakter društva: nemešanje crkve i verskih institucija u sferu obrazovanja, ljudskih prava, a posebno ženskih ljudskih prava!  

U Beogradu, 24. april 2023.


Štampa   El. pošta