Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pamtimo zločine na području Zvornika!

Žene u crnom će 31. maja i 1. juna 2023. godine, zajedno sa Udruženjem žrtava opštine Zvornik, učestvovati u obeležavanju 31. godišnjice zločina na području Zvornika. I ovom prilikom izražavamo saosećanje i solidarnost sa porodicama žrtava zločina počinjenih u naše ime.

Tokom maja i juna 1992. srpske oružane formacije vršili su zločine etničkog čišćenja, pljačke, torture, ubijanja… 31. maja 1992. godine prognano je više hiljada civila bošnjačke nacionalnosti iz 13 sela sa područja opštine Zvornik, a oko 700 muškaraca potom je ubijeno u mestu Gerina klanica.

U okviru obeležavanja 29. godišnjice masovnih zločina masovnih zločina aktivistkinje Žena u crnom će  učestvovati u sledećim komemorativnim skupovima:

31. maj 2023:

  • Poseta konc-logoru Pilica (nekadašnji Dom kulture, sad ruševina) u kojem je ubijeno 595 muškaraca bošnjačkog imena; samo su dva preživela, jedan od njih je umro 2017 godine;
  • Poseta mezarju u selu Skočić, na kome su ukopani posmrtni ostaci romske porodice Ribić. U selu su u julu 1992. godine, pripadnici “Siminih četnika” ubili 27 pripadnika romske nacionalnosti;
  • „Klišanska noć straha i neizvesnosti“ istorijski čas u selu Klisa o zločinu počinjenom 31. maja 1992. kada su srpske oružane snage saterale više hiljada civila iz 13 sela sa područja opštine Zvornik;

1. jun 2023.

  • Mirovni marš ‘Stazom smrti’ sa porodicama žrtava i preživelima;
  • Crni vrh – masovna grobnica – do sada najveće masovne grobnice na području Bosne i Hercegovine;
  • Karakaj - poseta bivšem konc-logoru u srednjoškolskom centru u Karakaju, gde je deportovano više od 700 muškaraca, među kojima je bilo i maloletne dece i starijih od 80 godina, gde su ubijeni;
  • Ukop/dženaza na groblju/mezarju u Memićima.

Pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu održano je od decembra 2008.

je suđenje za predmet Zvornik 2, koje su, zajedno sa porodicama žrtava pratile i Žene u crnom.

22. novembra 2010. doneta je presuda za zločine u Zvorniku. Prvooptuženi Branko Grujić osuđen je na kaznu zatvora (6 godina), dok je drugooptuženi Branko Popović osuđen na 15 godina zatvora. U potpunosti smo podržale porodice žrtava koje su presudu ocenile krajnje ciničnom i uvredljivom za žrtve. Presuda prikriva odgovornost zločinačkog režima S. Miloševića za etničko čišćenje i druge zločine organizovane u sadejstvu sa JNA, srpskim paravojnim formacijama, Vojskom Republike Srpske, a takođe dokazuje da su u Srbiji i dalje na delu klima i praksa nekažnjivosti na svim nivoima (krivično-pravnom, političkom, moralnom).

I dalje ćemo se, zajedno sa porodicama žrtava sa područja Zvornika zalagati sa kažnjivost zločina, pravedan mir i dostojanstvo žrtava.     

Žene u crnom, 30. maj 2023.


Štampa   El. pošta