Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Nekažnjivost Informera za širenje mržnje i laži

Saopštenje povodom presude Apelacionog suda po tužbi Žena u crnom protiv Informera

Obaveštavamo javnost da je Apelacioni sud u Beogradu odbio žalbu Žena u crnom, na presudu Višeg suda u Beogradu od 08.03.2018. godine i time potvrdio kontroverzne stavove koje je sud zauzeo u toj presudi.

Podsećamo 09.11.2016. je objavljen na naslovnoj strani Informera tekst sa naslovom „ŽENE U CRNOM NAJVEĆI STRANI PLAĆENICI: Zapad im dao 1.587.596 evra da optužuju Srbiju za ratne zločine“. U ovom tekstu se navodi da su Žene u crnom navedeni iznos novca dobile u poslednje dve godine i to sa ciljem da se “napada i destabilizuje država Srbija”. Organizacija Žene u crnom se naziva “antisrpskom” i „opskurnom“. Podaci objavljeni u tekstu su u potpunosti netačni. Žene u crnom su za navedeni period od donatora, za konkretne projekte dobili višestruko manje novca, nego što je navedeno u tekstu. Zanimljivo je da niti jedan od stvarnih donatora Žena u crnom nije pomenut u tekstu, nego su navedeni donatori koji nikada ili u datom period nisu finansirali projekte Žena u crnom.

Tokom suđenja koje je trajalo 16 meseci, zbog stalnih opstrukcija od strane tuženog Dragana Vučićevića i njegovog nepojavljivanja na ročištima, tužena strana nije podnela niti jedan dokaz za tvrdnje iznete u tekstu, a tuženi Vučićević je u sudnici vređao i pretio aktivistkinjama i aktivistima Žena u crnom, rekavši da „Žene u crnom treba proterati iz Srbije“.

Viši sud je u svojoj presudi potvrdio da tuženi Informer i Dragan Vučićević nisu dali niti jedan dokaz za svoje tvrdnje, kao i da sam tekst predstavlja govor mržnje.

Nažalost, svojim uskim tumačenjem zakona, Viši sud, kao i Apelacioni koji je potvrdio presudu Višeg suda su propustili da usvoje zahtev tužiteljki (Žena u crnom) i utvrde da je navedenim tekstom povređen ugled tužiteljki. Time su Žene u crnom dovedene u situaciju da moraju da plate troškove sudskog postupka u iznosu od 43.450,00 dinara što je svojevrsni skandal!

I pored toga što je sud potvrdio da predmetni tekst sadrži neistine i predstavlja govor mržnje, Žene u crnom nisu u celosti zadovoljne ishodom ovog postupka i nastaviće pravnim sredstvima da se bore za pravdu u ovom slučaju - podneta je 28. 10.2018. ustavna žalba Ustavnom sudu Srbije.

Beograd, 29.10.2018.


Štampa   El. pošta