Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Prekinite sa negiranjem genocida u Srebrenici!

Žene u crnom će 11. decembra 2018. godine učestvovati u mirovnom protestu „Tražimo nestale – ne zaboravimo Srebrenicu“ u Tuzli. U znak saosećanja i solidarnosti, Žene u crnom iz Beograda često učestvuju u navedenim protestima u Tuzli.

Udruženje „Žene Srebrenice“ sa sedištem u Tuzli, okuplja žene čiji su članovi nestali i ubijeni tokom genocida u Srebrenici. Od 1996. godine, „Žene Srebrenice“ svakog 11. u mesecu, u znak sećanja na genocid u Srebenici organizuju mirovni protest.

Žene u crnom nemaju očekivanja od aktuelnih vlasti Srbije, da će događaje u Srebrenici nazvati pravim imenom – genocid. Jasno je danas da oni koji su podsticali, inspirisali i pomagali politiku koja je dovela do genocida u Srebrenici, to neće učiniti. Ohrabrujuća je najnovija Rezolucija EU parlamenta kojom se vrši pritisak na institucije države Srbije radi okončanja nekažnjivosti kao ključnom koraku na putu Srbije ka pristupanju EU.

U novembru 2018. godine, Evropski parlament u Briselu usvojio je Rezoluciju u čijem se četvrtom amandmanu kaže da Evropski parlament "žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od strane srpskih vlasti i podseća ih da je puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je nasledio, takođe uključuje puno prihvatanje i primenu njegovih presuda i odluka i naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU.“

Žene u crnom izražavaju nadu da će evropske institucije iskoristiti sve postojeće mehanizme koje će obavezati institucije u Srbiji da na putu ka pristupanju Evropskoj uniji:

- Zločin u Srebrenici nazovu genocidom,
- Prestanu da krše odluke međunarodnih institucija pravde,
- Poštuju sudski utvrđene činjenice,
- Negiranje genocida proglasi krivičnim delom,
- Prestanu sa veličanjem i promovisanjem ratnih zločinaca!

Apelujemo na javnost i građane i građanke Srbije da se oštro suprotstave negiranju zločina i slavljenju ratnih zločinaca, jer je društvo koje pristane na takvo saučesništvo sa zločinima i zločincima predodređeno i osuđeno da živi u moralnoj bešćutnosti, močvari kriminala i korupcije, kakva je Srbija danas.

U Beogradu, 10. decembar 2018.


Štampa   El. pošta