Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pamtimo zločine na Kosovu

Javna akcija povodom 20 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu održava se 17. aprila 2019. godine u Beogradu, od 15h do 16h, u Knez Mihailovoj ulici (kod Delijske česme). Javnu akciju “Rekonstrukcija zločina” organizuju: Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava i Žene u crnom, uz podršku Dah teatra.

Tokom NATO bombardovanja od marta do juna 1999. godine celokupno civilno stanovništvo Srbije podnelo je razaranje i ljudske žrtve. Međutim, pored NATO bombardovanja, albansko civilno stanovništvo na Kosovu bilo je izloženo i etničkom čišćenju od strane režima Slobodana Miloševića. Oružane formacije (MUP Srbije, Vojska Jugoslavije i paravojne jedinice) počinile su nebrojene zločine na Kosovu, koji su kulminirali tokom NATO bombardovanja: proterivanje 800.000 građana albanske nacionalnosti u Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, uz obavezno oduzimanje dokumenata. Ovaj progon bio je praćen krajnjom brutalnošću, zlostavljanjem i ubijanjem civila i zarobljenika, premeštanjem tela ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice po Srbiji, silovanjem Albanki, uništavanjem kuća, paljevinom objekata i pljačkom imovine.
I ovom prilikom izražavamo najdublje saosećanje i solidarnost sa porodicama ubijenih - zbog gubitka njihovih najmililjih, neizmerne patnje i beskrajnog poniženja koje im je naneo tadašnji režim Srbije.

Institucije Srbije moraju da preduzmu korake ka zadovoljavanju pravde i odgovornosti prema žrtvama prethodnog režima naKosovu, pa u vezi s tim zahtevamo od države:

- da se uradi popis i precizna evidencija svih žrtava rata na Kosovu, čime bi se izbegle manipulacije i zloupotrebe;
- da se otkriju i saopšte svi podaci o nestalima tokom rata naKosovu;
- da se javno saopšte svi podaci o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima se nalaze posmrtni ostaci osoba albanske nacionalnosti;
- da se procesuiraju odgovorni za prikrivanje zločina monstruoznim skrivanjem posmrtnih ostataka u masovne grobnice širom Srbije;
- da se procesuiraju svi odgovorni za sve zločine počinjene naKosovu;
- da se prestane sa slavljenjem osuđenih ratnih zločinaca I prekine sa praksom njihovog povratka u institucije.

I dalje ćemo se zalagati za raskid sa zločinačkom prošlošću prethodnog režima, za kažnjivost zločina, prvo onih počinjenih u naše ime, a potom i svih ostalih.

Pamtimo zločine na Kosovu I kujtojmë krimet në Kosovë!

Beograd, 16. april 2019.


Štampa   El. pošta