Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

8. mart

KRATKO ISTORIJSKO PODSEĆANJE

- 1907: Grupa žena iscrpljenih ratom, osiromašenih, U Njujorku protestuju protiv nehumanih uslova rada.
- 1910: Klara Cetkin, istaknuta funkcionerka nemačke Socijaldemokratske partije, predlaže da se 8. mart svake godine obeležav kao sećanje na borbu žena u prošlosti.

- 1985: Žene Istočne i Zapadne Evrope poslale pismo svim građankama i građanima Evrope zahtevajući njenu denuklearizaciju.
- 1988: U Zagrebu osnovcan SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja: to je prvi feministički SOS telefon u nekadašnjoj SFRJ.
- 1990: u Beogradu osnovan SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja.
- 1991: Kao odgovor na nelegitimnost Narodne skušpštine Srbije (formirane nakon postkomunističke pluralizacije, 1990), u kojoj je od 250 poslanika bilo samo 4 žene, u Beogradu formiran Ženski parlament, čije su članice bile predstavnice autonomnih ženskih grupa.
- 1992: u Beogradu osnovaneŽenske studije.

8. MART: ŠTA ZA NAS PREDSTAVLJA?

- Međunarodni dan akcija ženske solidarnosti: sećanje na borbu naših duhovnih i političkih pretkinja u celom svetu: aktivistkinja za ženska prava, socijalnu pravdu, za širenje prostora za slobodu i autonomiju.
- Međunarodni dan akcija ženske solidarnosti: dan kada aktivistkinje iz celog sveta čine vidljivom svoju povezanost izvan i iznad svih državnih, etničkih, verskih granica i podela.
- Međunarodni dan akcija za radna prava žena i socijalnu pravdu: dan akcija protiv diskriminacije na radnom mestu, nepravednih uslova rada, niske cene rada, feminizacije bede…
- Međunarodni dan akcija za ženska ljudska prava: aktivistkinje iz celog sveta obelodanjuju svoju pobunu protiv patrijarhata i svih vidova nasilja: državnog, porodičnog, verskog, seksualnog…

ZBOG ČEGA NAM JE VAŽAN 8. MART?

- Zbog toga što želimo da "rehabilitujemo" važnost ovog datuma za autonomni ženski pokret čiji smo deo;
- Zbog emancipatorskog i buntovnog sadržaja;
- Zbog internacionalističkog karaktera i povezanosti aktivistkinja na globalnom planu;
- Zbog antifašističkog kontinuiteta
- Zbog važnosti uzajamne podrške žena i zajedničkih akcija protiv partijarhata…

ŠTA SMO RADILE POVODOM 8. MARTA RATNIH GODINA?

- Organizovale akcije na ulici: protiv ratne politike srpskog režima, rata, nacionalizma, militarizma; fašizma,
- Obelodanjivale povezanost i solidarnnost među aktivistkinjama sa prostora bivše Jugoslavije i celog sveta,
- Promovisale razne aktivnosti : izdavanje knjiga, časopisa, organizovale izložbe, itd.
- Učestvovale sa drugim autonomnim ženskim grupama u raznim akcijama.

ŠTA SADA ŽELIMO 8. MARTOM?

- Da povratimo ovom datumu emancipatorski i buntovni karakter,
- Da potvrdimo da smo antifašistkinje, posebno sada kada bujaju konzervativne, klerofašističke tendencije koji ograničavaju prostore za žene,
- Da zajedno sa drugim autonomnim ženskim grupama organizujemo akcije protiv eksploatacije ženskog rada, seksizma-nacionalizma-militarizma…

KOJE AKCIJE SMO ORGANIZOVALE 8. MARTA 2003?

- "Globalizacija mira, solidarnosti i socijalne pravde"- međunarodni skup od 7. do 9. marta zajedno sa Ženskim studijama iz Beograda.
- Promocija brošure - izbora tekstova o globalizaciji i reprintu knjige Nede Božinović o ženskom pokretu u Srbiji XIX i XX veku zajedno sa Feminističkom 94
- Promociju knjige Žene za mir na engleskom
- Promociju brošure "Globalizacija: problemi, dileme, odgovori"
- Izložbu fotografija Luise di Gaetano iz Rima o istoriji feminističkog pokreta u Italiji
- Uličnu akciju 8. marta zajedno sa drugim autonomnim ženskim grupama.
- Početak feminističke turneje po Srbiji dve feminističke aktivistkinje ("femministe storiche") i sadašnjih Žena u crnom iz Rima. Turneja će se najverovatnije znati: Feminizam: utopija, stvarnost, žudnja i prava"
- Izveštaji o akcijama/akcionim anketama/ peticijama : o nasilju, o abortusu
- Predavanje/razgovor muške grupe protiv nasilja nad ženama
- I još mnogo drugih stvari a pre svega, dogovor da se obeležavanje 8. marta seli bvan Beograda i da 2004. dešavanje bude u Leskovcu.

ŠTA SMO URADILE 8. MARTA 2004?

- Međunarodnu konferenciju "Drugačija moć je moguća", 5,6 i 7. marta u Leskovcu
- Izložbe,, ženski ulični marš, promocija brosure "Drugacija moc je moguca" itd...
- Ženska mirovna inicijativa "Ne u naše ime, ne sa našim novcem" koja je počela sredinom februara i , u ovoj fazi, kampanja se okončava 8. marta,
- 8. marta: aktivistička turneja Sandre Liliane Lune, kolumbijske aktivistkinje Žena u crnom/Pacifičke mirovne putanje sa jos dve aktivistkinje iz Spanije po Srbiji: serija tribina (Novom Sadu, Kraljevo, Beogradu...)

ŠTA SMO URADILE 8. MARTA 2005?
Ženski mirovni marševi- Nećemo nazad – tražimo svoja prava!

Ove akcije su organizovane povodom 8.marta – Međunarodnog dana žena, i bile su posvećene reproduktivnim pravima, borbi protiv klerikalizacije društva i rastućih fundamentalističkih tendencija. Sem toga, u ovom periodu organizovan je, zajedno sa drugim autonomnim ženskim organizacijama :

3.februar - Solidarnost je naša snaga-Solidarnost sa Anitom–protest i ženski maršu Surdulici zbog političkog i seksualnog nasilja (južna Srbija);
5.mart - u Novom Pazaru; istog dana u N.Pazaru otvorena je izložba Žena u crnom Estetika antipatrijarhalnog, antiratnog otpora–aktivističke majice, Dekonstrukcija kuhinjskog prostora i sadržaja, kao i pozorišna predstava Unutrašnja mandala Dah teatra iz Beograda. U okviru 8.marta organizovane su brojne aktivnosti, kako na ulici tako i u vidu obaveštavanja javnosti. Održana je i akcija „I više od toga - Peking plus 10“ (Beijing plus 10 and beyond) povodom desete godišnijice Četvrte konferencije o OUN ženama);
8. marta - u Beogradu izveden je performans Nosim vaš plod u saradnji sa Institutom za angažovano pozorište i umetnost.

Akcije pod istim sloganima organizovane su i u drugim gradovima Srbije, u okviru Ženske mirovne mreže/Mreže Žena u crnom.

Priredila: Staša Zajović


Štampa   El. pošta