Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

"Nema mesta za izbeglice"

Horgoš 2

Prvo smo se uputili ka Horgošu 2 (graničnom prelazu Srbija-Mađarska).
Tamo nismo nikog sreli na putu ka granici, i na graničnom prelazu.

Od kada je Mađarska zatvorila svoje granične prelaze (pre tri godine), tamo više nema izbeglica.

Prihvatni centar Sport

Kada smo otišli na Palić da obiđemo prihvatni centar za izbeglice koji se nalazio u nekadašnjem hotelu Sport, a koji je danas devastirana zgrada, zatekli smo jedinog stanara obijekta.

Pitali smo ga, da li u ovoj zgradi ima izbeglica?
Na šta je on odgovorio "mislite na one talibane"?
Mi smo mu rekli da mislimo na izbeglice iz Avganistana, Pakistana...
Na šta je on rekao "pa da, talibani, njih je pre godinu dana policija sve pohapsila"

Ciglana

Na kraju smo otišli do Stare ciglane, gde su nas dočekala dva muškarca koji su stajali pored natpisa ispred ciglane na kojem je pisalo zabranjen ulaz-privatan posed.

Kada smo im prišli da ih pitamo da li se u ciglani nalaze izbeglice jedan od njih nas je pitao "gde ćete vi"?

Rekli smo mu da smo došli da vidimo da li tu ima izbeglica.
Na šta je on rekao "vidite da ovde piše privatni posed"?, pokazivajući rukom ka tabli koja je stajala pored njega.

Bio je neprijatan prema nama, i na grub način, pre nego što smo uspeli da ga upitamo bilo šta još, on nam je agresivno rekao da se okrenemo i odemo, dajući nam jasnu poruku rukama da nismo poželjni i da se udaljimo što dalje.

U gradu (Subotici), nismo naišli na izbeglice ni kod železničke stanice, niti na nekoj drugoj lokaciji u gradu, na kojima su se pre tri godine skupljali.

Orbanove i Vučićeve žičane ograde neprobojne su i nepristupačne za sve ...

Staša i Goran (21.07.2018.)


Štampa   El. pošta