Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Izveštaj o aktivnostima Januar - April 2017.

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u navedenom periodu.

Ulične akcije: U ovom izveštajnom periodu organizovale smo trinaest (10) akcija, a takođe smo aktivno učestvovale i u drugim uličnim akcijama:
- komemoracije/obeležavanje važnih datuma zločina počinjenih u naše ime
- feminističke, antifašističke, antiratne, antirasističke, antimilitarističke...

Komemoracije/obeležavanje važnih datuma zločina počinjenih u naše ime, kao i drugih zločina nad civilnim stanovništvom, tokom i nakon ratova, na prostoru bivše Jugoslavije:

Beograd, 27. februar "Pamtimo zločin u Štrpcima" - Povodom 24 godišnjice zločina u Štrpcima, Žene u crnom, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava, organizovale su (od 15.48h do 16.48h) mirovnu akciju u crnini i ćutanju ispred ulaza u beogradsku železničku stanicu od 15.48h do 16.48h. Odatle, je dana 27. februara 1993. krenuo voz 671, iz koga su u stanici Štrpci, na pruzi Beograd – Bar, pripadnici vojne formacije Osvetnici, koja je delovala u sastavu Višegradske brigade vojske Republike Srpske, a pod komandom haškog osuđenika Milana Lukića, izveli 19 putnika bošnjačke nacionalnosti, odvela ih u selo Prelovo (opština Višegrad), gde ih je mučila, a potom ubila. Do dana današnjeg, pronađeni su samo posmrtni ostaci troje ljudi.
Na mirovnoj akciji su bili istaknuti transparenti: Odavde je krenuo voz smrti 671;Voz je stao u 15.48h; Pamtimo zločin u Štrpcima (27.02.1993.-27.02.2017.) Oteti i ubijeni su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifet Husović, Senad Đečević, Ismet Babačić, Halil Zubčević, Adem Alomerović, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memetović, Favzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvezdan Zuličić, Jusuf Rastoder, Toma Buzov.
Tokom akcije, prolaznicima su deljeni leci u vidu vozne karte sa podacima o zločinu. U ovoj mirovnoj akciji učestvovalo je tridesetak (30) osoba.

Prijepolje, 27. februar - Ispred spomen ploče u Prijepolju, obeležena je 24 godišnjica od zločina u Štrpcima. Aktivistkinje udruženje građana Ženski glas iz Priboja, Bonafide iz Pljevalja (Crna Gora), a u okviru mreže Žena u crnom, organizovano su odale počast žrtvama zločina u Štrpcima.

Beograd, 6. april „Pamtimo 25 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini“ - Povodom godišnjice početka rata u Bosni i Hercegovini, Žene u crnom su u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, Dah teatrom, Inicijativom mladih za ljudska prava, Mrežom Žene protiv nasilja, Mrežom Žena u crnom, Rekonstrukcija Ženskim fondom i Savezom antifašista organizovale ovu mirovnu akciju na Trgu Republike.
Akcija je organizovana 6. aprila 2017. godine na Trgu Republike u Beogradu.
U akciji je učestvovalo pedeset (50) aktivistkinja i aktivista.

Na ovoj mirovnoj akciji bili su istaknuti sledeći transparenti: Pamtimo!; 25 godina od početka rata u BiH; 6. april 1992. – 6. april 2017.; Solidarnost; Odgovornost, kao i podsećanje na otpor ratu u BiH:

Žene u crnom od aprila 1992. do februara 1996. svake srede protestvovale u protiv rata u BiH u crnini i ćutanju, na Trgu Republike u Beogradu.
Crni flor antiratnu akciju je organizovao Civilni pokret otpora 31. maja 1992. godine u Beogradu u kojoj je učestvovalo preko 100.000 ljudi.
1000 dana opsade Sarajeva – 1000 pisama za Sarajevo – građanska akcija, maj 1995. Beograd
Slanje paketa Beograd - Sarajevo – solidarna građanska akcija od početka do kraja rata u BiH
Mirovni karavan 9.-11. april 1995. – prvi put od početka rata u BiH oko 40 ljudi iz Beograda posetilo je opkoljeni grad Sarajevo.
Na ovoj mirovnoj akciji izvedena je i scenska akcija „25 godina – 25 ogledala“ tokom koje je 25 aktivistkinja je iznelo 25 ogledala na kojima su na crnom floru bila ispisana mesta zločina u BiH: Srebrenica, Ahmići, Stupni Do, Čelebići, Dretelj, Mostar, Luka, Sušica, Manjača, Keraterm, Omarska, Trnopolje, Prijedor, Foča, Višegrad, Zvornik, Brčko, Bijeljina, Sarajevo, Banja Luka, Žepa, Goražde, Tuzla, Ključ, Sanski most.

Beograd, 23. april - Aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom, 23. aprila (u 02,06 i 14,06) pridružili su se porodicama, kolegama i prijateljima 16 radnika RTS-a koji su 23. 4. 1999. godine u 02.06 poginuli u napadu NATO-a 1999. godine. Kod spomenika “Zašto?” u beogradskom Tašmajdanskom parku, Žene u crnom položile su vence sa natpisom “Pamtimo”

Feminističke, antifašističke, antiratne, antirasističke, antimilitarističke akcije...

Ceo izveštaj možete pročitati/ preuzeti u pdf formatu.


Štampa   El. pošta